Част от текста по-долу е на езика на главната героиня. В 1992 г. четирима инженери създададохме частна фирма, която отначало тръгна много добре. Наехме три стаи в центъра на София-в сграда с вътрешен двор и паркоместа. „Като наследство“ получихме и чистачка, работила там в по-следните 30 години-леля Радка. Бе над 80-годишна-дребна, с чип нос и […]