Политика за поверителност

ПОЛИТИКA ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„Забавното семейство“ е уеб сайт, собственост на  – „МИЛФ“ ЕООД

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни има за цел да обяви начините, целите и вида лични данни, които се събират чрез използването на сайта и неговите възможности за допълнителни услуги, като платено съдържание; получаване на периодичен информационен бюлетин; таргетиране на абонатите със специализирано съдържание и подобряване на потребителското изживяване. 

В Политиката за поверителност и защита на данните, изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който ги събираме, и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви по отношение на вашите данни(право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване и право на преносимост на събраните лични данни)

Моля, прочетете внимателно тази политика, като . „МИЛФ“ ЕООД  си запазва правото периодично да променя или актуализира настоящата политика.

Когато предоставяте ваша лична информация на Сайта или чрез него, вие се съгласявате, че тя ще бъде обработвана, събирана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

„МИЛФ“ ЕООД  обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на  Общия регламент за защита на данните – ЕС  2016/679 , Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ).

 

Категории лични данни, които „МИЛФ“ ЕООД   обработва:

 

  1. Вашата контактна информация – имена, пощенски адрес, мобилен или телефонен номер, имейл адрес.
  2. Вашият IP адрес.
  3. В случаите когато изрично и активно заявите вашето съгласие за това, „МИЛФ“ ЕООД   обработва информация, предоставена от вас, за да бъде публикувана на сайта www.zabavnotosemeistvo.com като литературен текст, писмо и т.н. За достоверността на всички данни, предоставени в този случаи, „МИЛФ“ ЕООД   не носи отговорност.
  4. В случаите, в които правите заявка да ви изпратим някои от нашите продукти – данни за заявката.
  5. „МИЛФ“ ЕООД   не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо вас, съгласно чл.6 т.1 буква „а“ от Регламента.

Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (Банка, PayPal, ePay, EasyPay ),

„МИЛФ“ ЕООД   обработва вашите лични данни и в в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

„МИЛФ“ ЕООД   обработва вашите лични данни и в случаите, необходими за да ви доставим някои от нашите продукти, услуги, рекламни материали, награди и др.

„МИЛФ“ ЕООД   обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

 

Обработваме вашите лични данни за следните цели:

 

  • За целите на ясната и точна комуникация с вас.
  • За целите на точното и правилно изпълнение и доставка на Ваша заявка.
  • При извънредни обстоятелства, „МИЛФ“ ЕООД   може да обработва допълнителни лични данни с цел по-точната виидентификация, като физическо лице  за избягването на финансова измама или кражба на самоличност.

Имейл известия и Нюзлетър

При използването на услугите в www.zabavnotosemeistvo.com, вие ще получавате автоматични имейли на посочена от Вас електронна поща, с цел да бъдете известени за възможности за абонамент и допълнителни услуги.

Клиентите преминали към абонамент ще бъдат известявани чрез автоматични уведомителни имейли на посочена от тях електронна поща за изтичането на техния абонамент. Това се прави с цел напомняне за подновяване на услугата и за избягване на риска от деактивиране на услуга, за забравено или забавено плащане след изтичане на  вече платен период.

При първоначалната Ви регистрация в www.zabavnotosemeistvo.com Вие се абонирате и за нашия нюзлетър/мейлинг, който цели да Ви държи информирани за новите актуални модули, функции, подобрения и полезни статии.

Можете да се откажете от абонамент за нашия нюзлетър по всяко време. За целта моля, изпратете Вашият отказ на следния имейл: hungrynia@gmail.com или използвайте бутона „отпиши ме“ в края на всяко писмо. Веднага след това ще Ви отпишем от получаването на нашия нюзлетър.

 

Срок, в който съхраняваме вашите лични данни:

„Милф“ ЕООД ще съхранява, обработва и използва предоставените от клиента лични данни за срок, установен съглсно приложимото законодателство или легитимните бизнес нужди на Милф“ ЕООД, както и до приключване на съдебни или други спорове във връзка с обработване на лични данни и договорни отношения.

 

В случаи, че изискаме допълнителни данни, за да удостоверим вашата самоличност, ще запазим тези данни, докато законовото изискване за запазването им вече не е налице.

В случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании,  акции, и всякакви други събития, периодът на обработка ще бъде посочен  във всеки случай, а  участниците ще бъдат информирани за него.

При незавършена поръчка оставяме изпратените от вас данни за срок от една година и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нови услуги, съответно с опция от ваша страна да се отпишете.

 

Потенциални получатели на вашите лични данни:

 

„МИЛФ“ ЕООД   не предоставя вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

„МИЛФ“ ЕООД   предоставя вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя вашия заявен продукт.

Когато специален закон изисква това, „МИЛФ“ ЕООД   прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни  и други държавни  органи, както и към  доставчиците на счетоводни услуги.

 

Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

 Съгласно чл. 15 до чл. 22 от Регламента, физическите лица имат възможност по всяко време да поискат от „МИЛФ“ ЕООД  информация до отнасящите се до тях лични данни обработвани от „МИЛФ“ ЕООД

Да поискате  достъп до вашите лични данни, които „МИЛФ“ ЕООД   обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражнявате някое от гореизброените права, просто изпратете  имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт. Ще ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

 

Събираме ли данни от деца?

 

„МИЛФ“ ЕООД   не събира умишлено информация от деца под 18 години.

  • Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
  • Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

 

Каква е вашата отговорност?

 

„МИЛФ“ ЕООД   заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от вас информация.

Как защитаваме вашите лични данни?

 

„МИЛФ“ ЕООД  декларира , че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

 

Отговорен за обработването на вашите лични данни е:

Име на дружеството: „МИЛФ“ ЕООД 

ЕИК : 207430152

Адрес: София, ул. Яна Язова 14

Контакт: Ния Йотова, имейл адрес: hungrynia@gmail.com