В разказа са описани действителни лица и събития от периода 1975-1978г.