Има женски приятелства, създадени обикновено през младостта ни, които остават за цял живот.